Algemeen


De stockplaatsen bevatten geen stock meer, het aantal stockplaatsen mag verminderd worden.

Wat wordt er bedoeld met helpkey en Direct-menu? Hoe moet ik dit ingeven?

Hoe kan een weblink getoond worden? Op basis van welke instelling wordt deze wel of niet getoond?

Is het mogelijk een memo of opmerking in pop-up te laten verschijnen bij het openen of opzoeken van de relatie?

Hoe kan een relatie geblokkeerd worden?

Wat is er precies nodig om een prijslijst met afbeeldingen (grafische prijslijst) af te drukken?

Tradeplace werkt niet met referentie in kleine letters.

Bij het opstarten van DBFACTw wordt het licentiescherm getoond en er wordt gevraagd naar het dossierpad.

Bij het aanmaken van acties in dbfact, kan je deze laten opnemen in de outlook agenda. Welke instellingen moeten hiervoor gebeuren?

Er is een tweede dossier, dat "test" noemt, hoe kan ik dit aanpassen?

Hoe importeer ik de stock via een scanner? Welke instellingen moeten hiervoor gedaan worden? Hoe werkt dit?

Zijn er bepaalde handelingen nodig om DBFACTw en Antivirus samen optimaal te laten werken?

DBFACTw werkt steeds trager, hoe kan ik dit aanpassen?

Kan het verkopen onder inkoopprijs geblokkeerd worden?

Ik ben mijn focus kwijt op mijn scherm en kan niet meer verder werken. Het lijkt wel of het systeem is vastgelopen.

Bij klanten met nog oude klantenkaarten op papier, zou ik graag dit bedrag in DBFACTw toevoegen aan de klantenkaart van deze Relatie. Waar kan dit aangepast worden?

Waar kan ik een sector invullen, wijzigen voor een Relatie?

Bij het veld Korting moet ik telkens op de factuur nog eens opnieuw % ingeven. Hoe kan ik dit aanpassen, want wij geven standaard korting in % en niet in bedrag.

Bij het afdrukken van documenten met vreemde karakters, geeft dit problemen in de layout? Hoe kan dit opgelost worden?

Hoe kan de artikelnummer indeling gewijzigd worden?

Hoe kan er een lijst opgevraagd worden van alle klanten, die iets gekocht hebben, binnen een bepaalde periode?

Als er bepaalde artikelen opgezocht worden, komt er soms niets als resultaat, terwijl deze Artikelen wel degelijk bestaan in DBFACTw. Waar kan ik dit instellen?

Hoe kan ik een lijst van de belangrijkste klanten op 'totale winst' opvragen. In aflopende volgorde, te kiezen volgens een bepaalde datum?

Sinds de installatie van Windows Vista, werkt de Helpfile niet meer, deze kan niet meer geopend worden.

Soms is het noodzakelijk dat de bestandextensies moeten worden weergegeven, om bepaalde bestanden te kunnen hernoemen. Hoe gebeurt dit?

Bij een kasverkoop is er een artikel van € 10,00. Als ik deze kasverkoop nu op factuur zet, dan verspringt deze prijs van het artikel naar € 9,99. Hoe kan ik dit vermijden?

Indien U meerdere dossiers heeft en U wenst bij het opstarten van DBFACTw automatisch een bepaald dossier op te starten, zonder dat het keuzescherm wordt getoond.

Bij aankoop van een tweedehands goed van een particulier, gaat het steeds om een netto overnameprijs. Van BTW is er dan geen sprake. Hiertoe geeft de BTW administratie toelating aan handelaars van tweedehandsgoederen om de BTW e

Online updaten lukt niet, wat dient er te gebeuren om deze update manueel uit te voeren?

Hoe kan ik folderprijzen overnemen, bij het creëren/overnemen van een huidig artikel?

Hoe kunnen de tijdelijke bestanden van DBFACTw opgeschoond worden?

Hoe kan er controle op een vervangtoestel in een servicerapport gedaan worden? Kan hier ook een melding van gegeven worden?

Hoe kan er een controle op het ingeven van een technieker in een servicerapport gedaan worden, zodat deze steeds dient ingevuld te worden?

Waar kan ingesteld worden welke Tabbladen (onderdelen) zichtbaar zijn in een servicerapport?

Bij het opstarten van DBFACTw komt er een splashscreen : 'Recht naar het hart van de onderneming'. Hoe kan deze uitgeschakeld worden?

Hoe kan ik een lijst opvragen van alle klanten, die een e-mail adres hebben?

Na receptie van de aangekochte goederen, zijn de prijzen gewijzigd. Hoe kan dit ingesteld worden, dat prijswijzigingen automatisch mee gewijzigd worden in DBFACTw na de receptie van deze goederen?

Op terminal server worden de barcodes niet meer afgedrukt op mijn documenten. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Kan via de EFT betalingsmodule klantgegevens uit bankkaarten gelezen worden? Of eventueel EID's?

Waar en hoe kunnen de grootboekrekeningen, die al standaard ingesteld zijn, aanpassen?

Hoe kunnen de rechten van de gebruikers overgezet worden naar een ander dossier, waar deze gebruikers ook al inzitten?

Waar kan het logo van het bedrijf of een andere afbeelding ingesteld worden als achtergrond in DBFACTw

Op bepaalde documenten (bonnen) komen er een aantal regels met dezelfde kost zoals bv. Recupel, kunnen deze samen op 1 regel afgedrukt worden? 

Bij het kiezen van een menupunt verschijnt enkel de direct-menu verwijzing op het scherm. Het betreffende menu wordt echter niet geopend.

Is er een eenvoudige manier om een volledige manual uit te printen, zodat niet pagina per pagina moet worden afgedrukt?

Hoe kan ik de benaming van een rechtengroep wijzigen?

Tijdens het gebruik van DBFACTw verspringen de titels zomaar naar "bold" en na een tijd weer terug. Dit probleem komt voor op MS Windows XP en MS Windows Vista.

Welke instellingen dienen er ingesteld te worden om backorders te wissen of uit te vegen?  

Welke rechten zijn benodigd om relaties te kunnen samenvoegen?

Bij het importeren van artikelen vind ik het veld “nominale stock” niet terug. Heeft dit veld soms een andere benaming ?  

Welke stappen dienen er te worden genomen om in regel te zijn met de wetgeving omtrent BEBAT?

Welke werkwijze zit er achter waardebonnen? Wat zijn de instellingen voor waardebonnen en waar kan ik dit instellen?

Bestaat er een mogelijkheid om verschillende servicerapporten in 1x van status te wijzigen? Hoe kan ik deze wijzigen?

Hoe kan ik recupel laten vermelden op commerciële documenten, bv op Bestelbon leverancier?

Bij het afpunten van de recepties in een aankoopfactuur, komt er steeds de vraag of de leverancier mag bijgewerkt worden. Waar kan deze vraag uitgezet worden?

Tijdens het opstarten van DBFACTw is er een vertraging, bij niet actieve internet verbinding. Waar kan dit aangepast worden?

Bij het opvragen van de omzet via Historieken en lijsten zijn er verschillen als deze worden vergeleken met de boekhoudkundige omzet. Hoe komt dit en welke omzet is juist?

Wat betekent integratie van SMS binnen DBFACTw?

Ik zou een lijst moeten hebben van de negatieve stock. Waar kan deze worden geconsulteerd?

Er zijn problemen met het verzenden van SMS berichten vanuit DBFACTw. We werken met Internet explorer 7.

Welke stappen dienen er genomen te worden om een nieuwe of bestaande module aan te vragen? Wanneer is deze module dan actief? En hoe lang duurt het vooraleer er kan gewerkt worden met deze pas aangevraagde module?

Onze firma is veranderd van Goldpartner / Partner of Dealer, wat dient er te gebeuren naar TML?

Op welke manier kan ik snel een nettoprijs consulteren van een bepaald artikel voor een bepaalde relatie?

Kan ik op een snelle manier een overzicht krijgen van de voornaamste transacties voor een bepaalde klant.

Een klant koopt een bepaald artikel frequent aan en ik wil zien op welke documenten dit allemaal voorkomt bij deze klant? Hoe kan ik dit te weten komen op een snelle manier?

Ik zou graag een extra tekst op al de facturen zetten, zoals bv: Geachte klanten, voor facturen onder de 50€, worden 10€ administratieve kosten aangerekend. Waar en hoe kan ik dit instellen?

Hoe kan ik de personen die zijn ingeschreven voor een bepaald evenement herinneren aan het feit dat zij zich hebben ingeschreven?

Op welke manier kan ik de Feed met de nieuw gepubliceerde KB-artikelen toevoegen aan Outlook 2007 om op die manier automatisch geïnformeerd te worden?

Met welke leveranciers kan via DBFACTw al via XML worden gecommuniceerd en wat zijn de mogelijkheden per leverancier?

Bij herinnering 1 komt de juiste persoon te staan, die ingesteld is bij het veld Ondertekening in de herinneringen werklijst, maar bij herinnering 2 wordt er een andere naam gebruikt, terwijl deze andere naam niet is ingesteld i

Ik heb een kosten artikel aangemaakt om direct te koppelen in het artikelboek, welke BTW optie moet ik daar kiezen ?

Waar kan ingesteld worden dat de prijzen (niet) op leveringsbonnen of servicerapporten mogen vermeld worden?

Hoe kan een artikel ingevoegd worden tussen de lijnen van een factuur, zodat de lijnen opschuiven en dit artikel er mooi tussenkomt?

Hoe kan ik een nieuw dossier aanmaken? Dit om bepaalde zaken in te testen.

Hoe kan ingesteld worden dat een artikel standaard geruild mag worden binnen de 6 maanden?

Regelmatig zijn er bestelbonnen nog niet volledig klaar, aangezien er nog artikelen bijbesteld zijn. Deze hebben wel de status "Voor facturatie", waardoor de bestelbonnen al gefactureerd kunnen worden. Kan dit beveiligd worden?

Hoe kunnen alle regels van eenzelfde receptie overgedragen worden, bij het afpunten van recepties (Direct menu 807)?

Bij het aanmaken van een relatie (via het BTW nummer) verschijnt steeds de melding: geen firm node aanwezig.

Waarvoor dient de optie "Afdrukken EFT gegevens" bij werkstation instellingen?

Hoe vinden wij terug wat en hoeveel onze verkopers, die het programma opstarten met hun naam en paswoord, verkocht hebben dit jaar ? ( dit met terugwerkende kracht )

Via de Artikel importwizard hebt u bij de koppelingen de optie: "Gebruik Matchingtabel" Waarvoor hebt u deze nodig ?

We krijgen bij de importwizard en/of Autoupdater de melding: "Doeltabel is niet opgevuld" Wat betekent deze melding?

Bij het importeren via de artikel import wizard komt de melding "Dubbels". Deze worden dan niet geimporteerd.

Hoe kan ik een e-mail versturen vanuit DBFACTw naar alle klanten?

Waar kan ingesteld worden om dadelijk na het ingeven van de betaling bij een kasverkoop het ticket te laten afdrukken, zonder bijkomende handelingen?

Bij het sturen van een archiefbarcode etiket wordt enkel de key afgedrukt en niet de bijhorende barcode. Dit is enkel op Terminal server.

Bij het opvragen van het voorbeeld van een herinnering bij bepaalde klanten, verschijnt deze melding dat het bestand niet gevonden is. Waar kan dit aangepast worden?

Hoe kunnen meerdere relaties van een vertegenwoordiger in 1x gewijzigd worden naar een nieuwe vertegenwoordiger?

Enkel bepaalde gebruikers mogen binnen onze firma het recht hebben om periodieke facturen aan te maken of te wijzigen. Bestaat hier een apart recht voor in DBFACTw?

Bij het opvragen van de backordersklant in het ene dossier krijg ik een ander scherm dan in het andere dossier.

Onlangs zijn voor de relatie en relatie contactpersonen de naamvelden opgesplitst. Hoe kunnen we nu bepalen of eerst de naam of eerst de voornaam dient te worden vermeld?

Kan ik de URL voor de routeberekening binnen DBFACT met Google Maps laten werken in plaats van met ViaMichelin?

Is er een overzicht beschikbaar van de (Snel)toetsen in DBFACTw? Op welke manier kan er bijv. via het toetsenbord snel worden genavigeerd in het programma?

Graydon heeft een aanpassing gedaan in de URL die wordt aangesproken bij het raadplegen van de betalingservaring. Deze aanpassing zal vanaf begin volgend jaar definitief zijn maar kan nu al worden ingesteld in DBFACTw (vanaf ver

 Is het mogelijk om een relatie in DBFACTw aan te duiden dat dit een slechte betaler is, en dat men dus voorlopig geen verkoper meer mag verrichten aan deze klant?

Hoe kan ik een gemaakte filterdefinitie die wordt gebruikt in de werklijsten verwijderen?

Als ik de leveringsbonnen voor een bepaalde relatie factureer via de optie Collectieve facturatie worden er meerdere facturen aangemaakt ipv wat ik verwacht nl. één factuur? Wat kan hier de oorzaak van zijn?

We zouden in onze firma wensen te starten met het aanmaken van samengestelde artikelen en hadden dit graag gerealiseerd via een import vanuit Excel. Hoe moet ons Excelbestand worden opgemaakt?

Hoe kan er gewerkt worden via Graydon? Wat dient hiervoor aangevraagd/ingesteld te worden in DBFACTw?

Hoe komt het dat er geen route getoond wordt voor buitenlandse relaties wanneer geklikt wordt op de button op de relatiefiche? We werken niet met de module Mappoint. Voor Belgische relaties wordt wel automatisch de locat

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het werken met medewerkers / gebruikers in diverse functies binnen DBFACTw sneller en efficienter verloopt?

Als we via de autoupdater onze basis van de prijsformules aanpassen, worden de prijzen niet aangepast die berekend worden door de prijsformule. Onze prijzen lopen dus verkeerd van zodra die basis verandert.

Het Autoupdater-bestand van Techdata bevat de Europese stock. Indien dit wordt ingelezen en gekoppeld aan de indicatieve stock van de leverancier, kan dit verwarrend overkomen in het Uitgebreid orderboek  

Vanaf 1 januari 2011 worden de oude Belgische overschrijvingsformulieren buiten gebruik gesteld. De Europese overschrijvingsformulieren (met IBAN en BIC-codes van de rekening nummers) zijn vanaf dan verplicht. Dit wil zeggen d

Op welke manier kan ik de lay-outs die ik gebruik voor mijn documenten bezorgen aan TML voor aanpassing?

In sommige situaties kan het zijn dat u wenst dat het administrator / supervisor wachtwoord voor DBFACT wordt gereset.

Op welke manier kan ik in de artikelgrid de prijs te zien krijgen van de artikelen inclusief kosten? 

Hoe kan ik op een snelle manier te weten komen op welke prijsoffertes een bepaald artikel terug te vinden is? 

Op welke manier kan ik het best, indien noodzakelijk en indien mogelijk, credits annuleren die door een klant zijn aangekocht?

Wat gebeurt er bij het samenvoegen van 2 relaties?  

Hoe kan ik inloggen op MyDBFACT op de site www.dbfact.be ? 

Wat is herindexeren en wat doet het? 

Wat doet een herstelling zakencijfer juist en wanneer gebruiken we dit het best? 

Op welke manier krijg ik de scannermodus aan de praat in de kasverkopen?

Op welke manier kunnen we prijsofferte gedeeltelijk overnemen in een bestelbon?

Hoe kan ik creditnota's en facturen koppelen in de betalingsopdrachten? Ik heb voor één leverancier en enkele creditnota's.

Op welke manier kan ik in DBFACT een controle doen op dubbele ondernemingsnummers in het relatiebestand?

Document boeken in vorig boekjaar met vorige nummering, kan dat?

Hoe stellen we in dat verstuurde herinneringen niet meer worden bijgehouden?

Is er een bepaalde manier om 'slechte betalers' aan te duiden in DBFACT?

Hoe kan ik bij de betalingsopdrachten de domicilieringen uit de lijst houden?

Bij het importeren van een .XLSX bestand merken wij op dat DBFACT standaard gaat afronden op 2 decimalen. Kan dit anders?

Kan ik het aantal credits waar mijn klant recht op heeft manueel aanpassen?

Hoe kan men een overzicht van de backorders en voor welke klant opvragen per artikel?

In het scherm van de Periodieke Facturatie, is het blijkbaar niet mogelijk om regels in te voegen tussen bestaande.

 Kan het verwijderen van tijdelijke bestanden worden uitgezet?

Bij het importeren van een .XLSX bestand merken wij op dat DBFACTw standaard gaat afronden op 2 decimalen. Hoe kunnen we dit oplossen?

Indien wij, sinds één van de updates, een artikel opzoeken dat het systeem niet onmiddellijk kan vinden dan komt de tab default op 'prijscatalogus' te staan. Kunnen wij dit wijzigen zodat het default op 'nee' staat. 

Verzonden mails door SONAL komen in junk mailbox terecht van Microsoft Outlook. Hoe kan ik dit oplossen? 

Wat is de betekenis van het veld "extra dagen afdruk" bij de periodieke facturatie?

Op welke manier kan ik mijn handtekening in DBFACT wijzigen? 

Bij het overnemen van een receptie via het afpuntscherm staat maar één lijn in de aankoopfactuur.  

Op welke manier kan ik een lijst trekken van alle artikelen die op onze gelinktewebsite staan ? 

Op welke manier kan ik een klant die nog een openstaand creditssaldo heeft toch aanrekenen? 

Waar dient rekening mee gehouden te worden indien in DBFACT een nieuwe divisie wordt opgestart?

Kunnen de vroeger gebruikte intrastatcodes verwijderd worden, die nu niet meer gebruikt worden?

Wat gebeurt er met de leverancier en de referentie bij de creatie van een nieuw artikel op basis van een huidig artikel?

Indien er artikelen worden gescand die geen prijs hebben wordt er een melding gegeven dat de prijs 0 is. Kan dit omzeild worden? 

Hoe kan ik de standaard betalingsvoorwaarde wijzigen, zodat bij creatie van een nieuwe klant deze automatisch wordt toegepast? 

 Op welke manier kan ik de gridinstellingen en schermposities overnemen van een andere gebruiker?

Ik heb een aan DBFACT gekoppelde website via de webservices? Op welke manier kan ik een lijst trekken in DBFACT van alle artikelen die op mijn website zijn gepubliceerd? 

Hoe koppel ik 1 foto aan meerdere artikelen in DBFACT ?