Boekhouding


Hoe kunnen we het boekjaar afsluiten?

Hoe kunnen aangiftes opnieuw afgedrukt worden?

Bij ingave van een reeks facturen, moet telkens de factuurdatum ingegeven worden. Kan dit aangepast worden, zodat dit niet telkens opnieuw moet ingegeven worden?

Is er een mogelijkheid om een lijst te krijgen van de meest courante Grootboekrekeningen, bij ingave van een factuur?

Waar kan ik in een grafiek het betalingsgemiddelde van een relatie opvragen?

De boekingen van aankopen, zijn niet altijd geboekt met de tab Receptie, met gevolg dat er nu nog recepties getoond worden van vorig jaar, die al lang geboekt zijn. Hoe kan ik deze recepties van de reeds geboekte aankopen wegkri

Welke controles gebeuren er in DBFACT na het ingeven van een BTW-nummer? En welke extra controles kunnen er nog uitgevoerd worden?

 Kan ik het totaal van mijn document (factuur, kasverkopen) manueel aanpassen in DBFACT?

Als er een domiciliëring wordt uitgevoerd bij onze klanten, ter inning van hun facturen, staat er niet bij vermeld wie de begunstigde is. Hoe kan ik dit aanpassen?

Hoe kan ik snel een factuur opzoeken, als ik enkel het bedrag ken, maar niet de factuurnummer of de factuurdatum?

Bij het afdrukken van herinneringen merken wij dat er bepaalde klanten niet in de lijst voorkomen terwijl er wel openstaande facturen zijn.

Om te kunnen starten met herinneringen in DBFACT, welke instellingen moeten hiervoor aangepast worden?

Bij het opvragen van de BTW listing, krijg ik de melding dat er een aantal NB's inzitten. Waar kan ik dit controleren of aanpassen?

Bij het afdrukken van de BTW listing, staan de totalen van de bedragen niet onderaan de pagina, maar wel bovenaan het volgende blad. Terwijl deze verplicht onderaan elke pagina moeten staan.

We zouden willen werken met voorschotfacturen. Hoe en waar moet dit ingesteld worden?

Bij het afpunten van een grootboekrekening, wordt een nummer toegekend per afpunting. Hoe kunnen we een detail opvragen van die afpunting? Dit om bv te zien wat allemaal met elkaar werd afgepunt.

Hoe kan er bij ingave van een relatie in een document het openstaand saldo verschijnen op scherm? Hoe wordt dit geactiveerd?

Welke stappen of instellingen moeten er gedaan worden om de electronische aangifte uit te voeren?

Vorig boekjaar kan niet worden afgesloten, omdat het boekjaar daarvoor nog open staat. Het oudste boekjaar was enkel aangemaakt voor de openingsbalans, maar dit kan dus niet afgesloten worden.

Zo af en toe hebben wij voor dat er plots een reeds afgepunte beweging, weer als niet afgepunt komt. Een bedrag staat plots open, terwijl dit bedrag werd afgepunt met een diverse verrichting. Maar die blijkt nog altijd afgepunt

Bij het opvragen van de vervaldagbalans van de klanten, is er een negatief saldo bij een bepaalde klant. Als dan de Rekening courant van deze klant wordt opgevraagd, komt er de vermelding "Tijdelijke afpuntingen zijn niet in bal

Bij de aankoopfacturen kan bepaald worden (via Helpkey 909004) of aparte creditnota's al dan niet kunnen gebruikt worden. Indien deze parameter af staat, moeten negatieve facturen gebruikt worden. Is dit ook mogelijk voor verkoo

Bij het opvragen van de vervaldagbalans klanten/leveranciers, zou ik deze willen bekijken op een bepaalde datum. Kan deze afgeprint worden op datum van vorig jaar bijv?

Het nieuwe boekjaar bevat minder journalen dan het vorige, aangezien we toen werkten met een verlengd boekjaar. Hoe kunnen we deze journalen verwijderen?

Er is een verschil in de BTW omzet vergelijking en dit verschil is niet zo gemakkelijk terug te vinden. Is er een mogelijkheid om na te kijken welke bedragen zijn opgenomen in de BTW vakken, zodat we deze kunnen afpunten met de

Hoe kan ik een lijst opvragen en afdrukken van alle inkomende facturen van 1 leverancier, waarbij ook de bijhorende disconto kan bekeken worden?

Enkele van de grootboekrekeningen worden niet meer gebruikt, kunnen deze verwijderd of overschreven worden? Is dit mogelijk en hoe gaan we hiervoor te werk?

Bij het opvragen van de grootboekrekening 400000 (of 440000) is het saldo verschillend met dit van de Rekening courant klanten (of leveranciers). Bij het uitvoeren van de Controles van de boekhouding (menu 1.A.2.1) komt dit vers

Bij het afdrukken van de lijst Vervaldagbalans leveranciers, staan de factuurnummers van de leveranciers en eventuele andere mededelingen er niet bij.

Het artikel "Leeggoed" dient vrijgesteld te zijn van BTW. Hoe en waar kan dit ingesteld worden?

Hoe kunnen de teksten, die automatisch worden gebruikt op de facturen (naar gelang het type factuur) aangepast worden?

Op welke manier kunnen eerder gemaakte kasverkopen op de relatie Contante klanten (of een relatie), overgezet worden naar een andere relatie, maw naar een andere klant?

Als een klant een voorschot via de bank stort, is er dan een mogelijkheid om bij de ingave van het uittreksel, deze verrichting te koppelen aan de leverbon of bestelbon van deze klant? Zodat bij het maken van de factuur voor dez

Hoe kan een saldo van een klant of leverancier opgevraagd worden op een bepaalde datum?

Hoe kan default de soort BTW op BTW inclusief ingesteld worden, bij het aanmaken van een nieuwe klant?

Hoe wordt een aankoopfactuuur geboekt, met zowel 12% en 21% BTW?

Hoe gebeurt de boeking bij een betaling via Bancontact van een openstaande factuur in verschillende keren? Want dit lukt niet via een payout.

Hoe gebeurt de verwerking in de kassa bij een cash betaling van een aankoopfactuur?

Soms zijn er heel lange bankuittreksels, waarbij er door gebrek aan tijd deze niet afgewerkt kunnen worden dezelfde dag. Kan een bankuittreksel afgesloten worden, zonder dat het saldo op 0 staat? Kan dit uittreksel dan opnieuw o

Hoe kan ik in rekening courant van een relatie de afpunting van een betaling annuleren?

Vanaf de tweede herinnering dienen er kosten en interesten bij te komen, waar kan ik deze instellen in het dossier?

Het boekjaar is verkeerd aangemaakt, het aantal periodes is niet correct. Waar kan ik dit aanpassen?

Bij het defintief centraliseren, komt er de melding dat er geen centralisatie is voor deze periode. Hoe kan er dan gecentraliseerd worden?

Sommige herinneringen zijn per mail verstuurd, maar een deel hiervan is niet toegekomen. Hoe kan ik deze opnieuw afdrukken, zonder dat het niveau hoger gaat?

Waar kan ik de nieuwe nummering instellen van het nieuwe boekjaar voor de andere documenten, zoals bv bestelbon klant, prijsofferte, bestelbon leverancier ed?

Hoe kan een andere grootboekrekening gekoppeld worden aan een reeds gemaakte factuur?

Ik heb een bepaalde factuur 2x aangemaakt. Kan deze dubbele factuur verwijderd worden?

Bij een factuur is er een dubbele registratie van de betaling gebeurd. Hoe kan deze dubbele betaling verwijderd worden?

Bij het afdrukken van de BTW aangifte, zijn er bepaalde vakken (waaronder de kolom met vak 81) waar niks wordt afgedrukt. Deze vakken zijn leeg. Waaraan ligt dit en hoe op te lossen?

Soms valt het voor dat er voor bepaalde verkoopfacturen nog geen rappel mag worden verzonden naar de klanten omdat bv. de artikelen of diensten die op deze factuur staan nog niet compleet zijn verwerkt. Kan ik dit ergens aanduid

Indien er een administratieve kost is voor facturen onder € 50,00, kan dit automatisch aangerekend worden op de factuur? Waar kan dit ingesteld worden?

Alle instellingen voor de herinneringen staan al correct. Hoe kan ik nu herinneringen aanmaken?

Er dient nog een factuur met de nummering van vorig boekjaar geboekt te worden. Ik kan de nummering niet aanpassen, deze staat automatisch op de nummering van het huidig boekjaar. Hoe kan ik deze nummering wijzigen?

Kan ik op de één of andere manier worden herinnerd aan het openstaand saldo van een klant, wanneer ik voor deze klant bv een nieuwe factuur aanmaak?

Er zou een extra betaalwijze dienen ingesteld te worden, waar kan deze ingesteld worden?

Hoe dient een aankoopfactuur correct geboekt te worden, waarop franse BTW angerekend is?

Als wij de omzetcijfers opvragen via de optie "Vergelijking jaaromzet" en deze vergelijken met de cijfers van de "Resultatenrekening", dan komen wij voor eender welke periode verschillende resultaten uit. Van waar komt dit versc

Waar kan een correcte lijst opgevraagd worden van alle boekingen op de grootboekrekening 604000? Er blijkt een verschil te zijn als deze wordt opgevraagd via het aankoopjournaal en via de mutaties van de grootboekrekening.

Er dient een factuur met een bedrag aan disconto geboekt te worden in bankboek. Hoe dient deze geboekt te worden, zodat deze ook afgepunt kan worden?

Bij de rekening courant van onze klanten/leveranciers is er een button . Waar dient deze voor?

Bij het maken van de BTW aangifte, komt de melding dat er anomaliën aanwezig zijn. De volgende melding: "Het bedrag ingevuld in vak 59 is groter dan de som van de bedragen ingevuld in de vakken 81, 82, 83, 84 en 85 x 21%". Hoe k

Bij een negatieve factuur of creditnota komt de BTW verwerking niet correct. Het betreft een negatieve factuur met BTW Medecontractant, als ik deze boek als gewone factuur, komen de vakken wel correct in de vakken, maar bij een

Bij het controleren van een BTW nummer via VIES site komt de melding "BTW-nummer ongeldig", maar volgens Companyweb is het BTW nummer wel correct.

Welk nut heeft het om een grootboekrekening aan te duiden als BTW rekening in het beheer van deze grootboekrekening?

Hoe kan er gezocht worden op een bedrag bij het boeken van een uittreksel?

Welke instelling zorgt ervoor dat een memo of opmerking verschijnt, bij het boeken van een aankoopfactuur?

Wat zijn de betekenissen van de verschillende BTW vakken?

Er zijn enkele domiciliëringen al doorgestuurd, maar ik dien deze opnieuw door te sturen. Hoe kan ik deze terug zetten in DBFACT? 

Indien er bij het opstarten van DBFACT een melding komt dat een bestand bijna de maximum grootte heeft bereikt of indien er meerdere oude boekjaren in het dossier zijn, kunt u indien u dit wenst deze boekjaren compleet verwijder

Er is een betaling op relatie X, maar niet alle facturen staan op Relatie X, er staat ook enkele documenten op dezelfde klant/leverancier, maar met een ander relatienummer Relatie Y, doordat bv deze klant/leverancier in het doss

Op sommige pc's kan er niet meer langs DBFACTw op de toepassing gegaan worden bij Intervat. Bij het scherm BTW aangifte, klikken op , gaat naar de site en dan klikken op 'Naar de toepassing', dit geeft niets en dan kan

Bij een relatiefiche staat vrijgestelde BTW (export, medecontractant, ..) in Tabblad klant ingesteld, maar toch staat er 21% BTW op de regels bij het maken van een factuur voor deze relatie. Hoe komt dit en is dit correct?

Is er in DBFACT een mogelijkheid om voor klanten/leveranciers de rekening courant met 0-saldo af te punten? Nu blijven deze staan bij het opvragen van een vervaldagbalans.

Tijdens het centraliseren, komt de melding: 'Volgende gebruikte grootboekrekening xxx bestaan niet'.

Er is een fout gebeurd bij het ingeven van een uittreksel. Hoe kan een uittreksel uitgeveegd worden en nadien terug ingevoegd/ingegeven worden?

Hoe kunnen de betalingen (nationaal en internationaal) in DBFACT ingesteld en uitgevoerd worden?

Op sommige documenten staat de betalingswijze verkeerd. Hoe kan dit gewijzigd/rechtgezet worden?

Wat zijn de verschillende bedragen in 'Totalen' bij het rapport Afsluiting kassa?

Ik heb een Nederlandse factuur ontvangen met Nederlandse BTW, ten onrechte. Hoe kan deze factuur ingeboekt worden? Hoe kan ik de rechtzettingen boeken, die ik nadien ontvangen heb (creditnota voor de verkeerde factuur en een nie

Hoe kan een nieuw boekjaar aangemaakt worden?

Hoe kan in één klik de regels van kasverkopen (rekening courant contante klanten) automatisch afgepunt worden van éénzelfde dag?

Hoe gebeuren de afpuntingen op een vlote manier bij Contante Klanten? 

 Hoe kunnen we ons Frans BTW-nummer gebruiken voor onze Franse klanten?

Bij het maken van de Intracommunautaire listing, komt de melding dat er eventueel fouten zijn. 

Sinds kort worden er in mijn BTW listing creditnota's weergegeven? Wat is hier de reden van?

Wat dient er ingesteld te worden om te kunnen starten met domiciliëringen?

Bij het gebruik van cadeaubonnen kan de betaling op deze documenten niet meer gewijzigd worden. Als een klant betaald met cash, betaalkaart & cadeaubon en nadien blijkt dat de verkoper gemist. heeft tussen BC& Cash kan dit niet

 We hebben in DBFACT een receptie afgepunt aan een verkeerde factuur. Kunnen we via de receptienummer de corresponderende factuur zoeken waarmee we deze hebben afgepunt.

Bij het aanmaken van de betalingsbestanden is niet zichtbaar van welke aankoopfacturen de disconto mag verminderd worden. Kan ik ergens zien wanneer de betaling nog binnen termijn is en dus een disconto terecht mag afgetrokken w

Wat is de preciese werking van waarborgen in DBFACT?

Hoe kan een bijlage meegestuurd worden bij de elektronische factuur? Vb: mededeling wegenwerken, nieuwe openingsuren, promotiefolder enz?

Op welke manier worden de interesten berekend op de herinneringen? 

Op welke manier kan ik de inventariswaarde naar omlaag halen ? 

Bestaat er een parameter die bepaald of de verstuurde herinneringen en rekeninguittreksels moeten worden bewaard?

Kan er bij het doorsturen van het bestand naar Isabel, een automatische opstart van Isabel plaatsvinden zodat het betalingsbestand onmiddellijk kan worden ondertekend ?

Hoe werken we met diversen in DBFACT ? Wat zijn de mogelijkheden ? 

Er zijn facturen aangemaakt met een foutieve datum. Hoe kunnen deze aangepast worden of kunnen deze verwijderd worden?

De betalingen van de kasverkopen van Divisie 1 zijn per ongeluk bij afsluiting kasverkopen naar Divisie 2 geboekt. Kunnen deze betalingen verwijderd worden?

Mijn boekjaar zou moeten worden verlengd. Hoe kan ik dit doen? 

 Kunnen er wijzigingen in de geboekte verrichtingen van het bankboek worden aangebracht?

Ik zou een lijst moeten hebben waarbij de boekingsdatums van de inkomende facturen vermeld staan. Hoe moet ik dit doen? 

Kan de Intrastat code van de goederen automatisch worden ingevuld bij het boeken? 

 Ik heb een kasverkoop van vorig jaar (december) en er wordt me gevraagd deze vandaag te factureren (januari). Kan dit? Gaat dit geen problemen opgeven?

 Hoe moet ik de Intrastat aangifte doorsturen?

Wij willen onze artikelstructuur aanpassen voor heel wat artikelen. Op welke manier kan dit het best worden gerealiseerd? 

Dienen we iets te doen in DBFACT om de omschakeling naar het nieuwe tarief voor NL vlot te laten verlopen? 

Bestaat er een mogelijkheid om het betalingsbestand (buffer) die wordt aangemaakt door DBFACT aan te passen ingeval er fouten zijn gemaakt ? 

Ik krijg bij het bewaren van een document steeds de melding "Dit documentnummer is verschillend van hetgeen is ingesteld voor dit jaar". Hoe kan ik dit oplossen? 

Heeft een tijdelijke centralisatie invloed op het feit dat ik daarna nog kasverkopen kan factureren? 

De btw-wijzigingen voor 2013 in 7 punten !