Verplaatsing of opzet van nieuwe DBFACT-map

 U wenst de DBFACT-map opnieuw aan te maken.


Indien DBFACT opnieuw moet worden geïnstalleerd dan is het noodzakelijk dat onderstaande files van de oude DBFACT-directory worden gekopieerd naar de nieuwe DBFACT-directory.

   

 • DIVVAR    
 • POSTIT
 • LOGDB
 • LANDISO
 • REDENOFF
 • PRINTLADES
 • DOSSHIGHNUM
 • DOSSPRM
 • TECHDATACON
 • TECHDATAFTP
 • DOSSUPDONCE
 • ICONEN
 • JOBCODE
 • JOB
 • JOBUREN
 • JOBTECH
 • LADECODES
 • CHANGES

Niet van toepassing

11/5/2010