BTW listing geeft creditnota's weer

Sinds kort worden er in mijn BTW listing creditnota's weergegeven? Wat is hier de reden van?


De negatieve omzetten (vanaf € 0,01) worden vanaf versie 2.72bbe eveneens aangegeven op de BTW listing, dit komende door volgende wettekst:

"Voormeld totaalbedrag bestaat uit de positieve bedragen van de handelingen verricht in het jaar waarop de listing betrekking heeft verminderd met de creditnota’s en de negatieve verbeteringen met betrekking tot deze handelingen. Indien dit totaalbedrag groter is dan 250 euro moet het bijgevolg steeds op de listing worden vermeld. Indien evenwel een creditnota of negatieve verbetering slaat op een handeling verricht in een jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de listing betrekking heeft, moet het saldo steeds worden vermeld, zelfs indien het kleiner is dan 250 euro of negatief. In dit laatste geval dient het saldo te worden voorafgegaan door een “min”-teken."

Bron : http://minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/e-services/intervat/725-notice.pdf, voetnota p.6

Aangezien we onmogelijk kunnen weten of het al dan niet gaat over correcties op vorig jaar, hebben we alle negatieve omzetten opgenomen.


Niet van toepassing

23/2/2012