Instellingen waardebonnen

Welke werkwijze zit er achter waardebonnen? Wat zijn de instellingen voor waardebonnen en waar kan ik dit instellen?


Stap 1 : verkoop van de bon :
Hier dient een aparte rekening uit de klasse 460 (ontvangen vooruitbetalingen) gebruikt te worden of in het slechtste geval een rekening uit de 489-klasse (andere diverse schulden). Dit zijn geen omzetrekeningen, omdat het om een ruil gaat van geld en niet over goederen. Hier is geen enkele omzet omdat hier niets verkocht  is (behalve een waardepapier die geen goed voorstelt maar wel geld).
Het artikel dient dus verkocht te worden op een rekening van een van deze reeksen.
Aangezien het hier om financiële waarden gaat, wordt er ook geen BTW aangerekend op de waardebon. Hier dient dus een code gebruikt te worden die buiten de BTW aangifte gehouden wordt (niet CODE 1 met 0% die wel opgenomen wordt, maar een nieuwe code).
Bij verkoop van de waardebon wordt dus de volledige waarde van de bon op het credit van de rekening 46 geboekt.
OPGELET : Deze waardebonnen zijn financiële middelen en dit heeft een aantal implicaties :
1. Er wordt geen BTW aangerekend, BTW is dus niet aftrekbaar uit hoofde van de koper.
2. Dit zijn financiële middelen en mogen dus niet afgetrokken worden als beroepskost. (De effectieve aankoop van de goederen is wel aftrekbaar).
N.B. : Dit is bij iedereen het geval (dus ook bij FNAC, ICI Paris XL, Supreme Award, maaltijdcheque,...)

Stap 2 : betaling met de bon :
Er dient dus een betaalwijze aangemaakt te worden 'waardebon' via Direct-menu 574. Dit werkt enkel met meervoudige kasboeken en met diverse betalingen, via kasboek ingeschakeld. Voor deze betaalwijze maakt u dus ook een apart kasboek aan met een eigen 570-rekening.
Via Direct-menu 541 'koppeling kasboek' dienen de betaalwijze gekoppeld te worden aan het kasboek EN AAN DE REKENING VAN DE 46-KLASSE.
De betalingen worden op heden geboekt op de rekening die NU opgegeven is.

Bij gebruik van de bon als betaling wordt de waarde van de betaling opgenomen op het debet van rekening 46. Aangezien het integraal bedrag van de bon op het credit van de 46 stond en de bon nu integraal op debet komt te staan zou u de rekening perfect moeten kunnen afpunten (op voorwaarde dat je het volledige bedrag van de bon als betaalmiddel aanwendt). Het is dus uitgesloten dat de bon gedeeltelijk zou worden overgenomen.

Met deze werkwijze is alles perfect afpuntbaar. Het is wel uitgesloten dat u de bon in de artikellijnen opnieuw opneemt. Dit is ook voor niets nodig, tenzij u de bon effectief wilt terugnemen zonder verkoop !

Wanneer boekt u nu de omzet en de BTW? Deze boekt u met de verkoop van het artikel. Dus als de klant iets komt kopen. De bon is enkel een betaalmiddel.

Illustratie : boekingen :
gegevens :
- Er wordt een bon verkocht van 50 Euro
- Deze bon wordt per kas betaald
- Een klant komt een aankoop doen van 121 Euro
- Hij betaalt deze aankoop met 100 Euro waardebonnen, het saldo via Bancontact

1. Verkoop bon (kasverkoop of factuur) :
     Klant       Debet 50
     460                         Credit 50

2. betaling van de verkoop bon :
     570 Kas   Debet 50
     Klant                       Credit 50

--> Er staat 50 op het credit van de 460
--> De klant staat op 0 (heeft betaald)
--> De kas heeft de 50 Euro binnengekregen.
--> Er is niets geboekt op de BTW

3. Verkoop van de goederen :
     Klant                       D 121
     700000 (Omzet)                      C 100
     451000 (Te betalen BTW)          C 21

--> De klant heeft goederen gekocht, de omzet is geboekt
--> De BTW wordt aangerekend en geboekt
--> De klant moet 121 Euro betalen (documenttype heeft hier geen enkel belang)

4. betaling van de verkoop :
     570 Kas Waardebon  D 50
     570 kas bancontact   D 71
     Klant                                Credit 121

--> De klant heeft betaald
--> Er komt 71 Euro binnen in de kas bancontact
--> Er komt 50 Euro binnen in de kas Waardebonnen

5. Automatische overboeking (diverse betaling via kasboek)
     580 overdracht Bancontact     D 71
     570 kas Bancontact                           C 71
     460 waardebonnen                D 50
     570 Kas Waardebonnen                     C 50

--> De kas Bancontact wordt leeggehaald en het bedrag wordt op het debet van de rekening van de overboekingen geplaatst
--> De kas waardebonnen wordt leeggehaald en het bedrag wordt op het debet van de rekening 460 geplaatst

--> Rekening 46 kan perfect afgepunt worden.


Niet van toepassing

27/4/2009