Gebruikte fonts en opmaak bij maken emails vanuit DBFACT

Waar kan ik de het font / de opmaak veranderen van de emails die ik vanuit DBFACT verstuur?


De te versturen fonts en letterformaten worden gebaseerd op de voorgedefinieerde opmaak in het bestand LEEG.HTM dat u kunt vinden in uw DBFACTw-map. Dit bestand dient u dan eerst via de eigenschappen van read-only te halen, vervolgens naar wens aan te passen en op te slaan om het daarna terug op read-only te zetten. Wordt dit bestand verwijderd / de computer voor de eerste keer geinstalleerd met DBFACT dan wordt dit bestand met de standaard opmaak geinstalleerd.

Gezien het feit dat dit een lokale instelling is zal indien u werkt met een aangepaste versie deze op al de werkstations moeten worden geplaatst.


Niet van toepassing

14/10/2009