OLE error code 0x800704a6: Unknown COM Status code

Foutmelding - OLE error code 0x800704a6: Unknown COM Status code

Melding kan voorkomen bij het versturen van emails uit DBFACTw.


Dit zou opgelost moeten zijn na het uitvoeren van volgende instructie via Start - Uitvoeren:

regsvr32 "c:\dbfactw\redemption.dll"

Betreft het een 64-bits server, dan is volgend commando benodigd:

C:\WINDOWS\SysWOW64\regsvr32.exe  C:\Dbfactw\REDEMPTION.DLL


Niet van toepassing

18/8/2009