Wijzigingen geboekte verrichtingen bankboek

 Kunnen er wijzigingen in de geboekte verrichtingen van het bankboek worden aangebracht?


 De toewijzing (niet het bedrag) van een lijn kan inderdaad gewijzigd worden in een bankuittreksel.

Daarna is het wel nodig om een tijdelijke centralisatie uit te voeren om de oude gegevens uit het grootboek te verwijderen en de nieuwe gegevens weg te schrijven.


Niet van toepassing

21/1/2013