Oude kasverkoop factureren

 Ik heb een kasverkoop van vorig jaar (december) en er wordt me gevraagd deze vandaag te factureren (januari). Kan dit? Gaat dit geen problemen opgeven?


 Dit is mogelijk en zal geen enkel probleem geven met het vorig boekjaar.

Het systeem werkt als volgt:

  1. Op de datum van de facturatie kasverkoop wordt een negatieve kasverkoop aangemaakt, die cash wordt terugbetaald
  2. Tegelijkertijd wordt een factuur aan de klant gemaakt op dezelfde datum. Deze factuur wordt eveneens cash betaald gezet.

Besluit:

Op de datum van de facturatie kasverkoop heb je een negatieve en positieve omzet (negatieve kasverkoop - factuur)
Op de datum van de facturatie kasverkoop heb je een kasuitgave en een kasinkomst (terugbetaling negatieve kasverkoop - betaling factuur.

Alles gebeurt dus op één dag en de bedragen compenseren elkaar steeds. Je mag dus gerust zelfs een kasverkoop factureren van 5 jaar terug. Ook hier zullen alle transacties geboekt worden op de datum van de facturatie kasverkoop.

Opgelet:

Wijzig NOOIT de betaalwijze van de factuur. Laat die dus steeds op 'cash' staan. Anders krijg je kasverschillen!

 


Niet van toepassing

21/1/2013