Creditnota/negatieve factuur: BTW medecontractant komt niet in vak 56/59

Bij een negatieve factuur of creditnota komt de BTW verwerking niet correct. Het betreft een negatieve factuur met BTW Medecontractant, als ik deze boek als gewone factuur, komen de vakken wel correct in de vakken, maar bij een negatieve factuur komt het bedrag niet meer in vakken 56/59. Hoe komt dit?


De verlegging van de BTW is niet nodig bij creditnota's over goederen die origineel met verlegging waren aangerekend. Verlegging wordt hier in de brede zin van het woord opgevat, dus gaat het hier over intracommunautair, medecontrant en speciale verlegging bij import uit niet-EG landen.
Ten gevolge hiervan worden de BTW bedragen van de creditnota's niet (negatief) opgenomen in de vakken 55/56/57 en 59.

Meer info : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=f91dfa60-1445-497b-bb48-1343ebdf3b4f&caller=1#findHighlighted

 


Niet van toepassing

16/7/2012