Verschil BTW omzet vergelijking

Er is een verschil in de BTW omzet vergelijking en dit verschil is niet zo gemakkelijk terug te vinden. Is er een mogelijkheid om na te kijken welke bedragen zijn opgenomen in de BTW vakken, zodat we deze kunnen afpunten met de omzetrekening?


Best kijkt u eerst eens na of alle 'omzetrekeningen' als dusdanig zijn aangevinkt, in de definitie van de grootboekrekening (Direct-menu 873). Met 'omzetrekening' wordt elke verkooprekening bedoeld, waar bedragen worden geboekt en waarop BTW wordt aangerekend, zoals de 700-klasse, maar ook sommige 74-rekeningen, zoals die van verkoop van materiële vaste activa.

Ten tweede moet u, bij het afdrukken van de BTW aangifte de BTW aangifte wegschrijven. Dit is een vraag die DBFACT stelt. Indien dit niet gebeurt, weet DBFACT nooit wat er in de BTW aangifte stond en geeft dit dus een fout bij de controle.

Indien u deze beide punten nakijkt en waar nodig verbetert, is de kans groot dat het probleem verholpen is en dienen er dus geen BTW vakken nagekeken te worden om verschillen op te zoeken.
 


Niet van toepassing

16/7/2012