Import vanuit MS Excel spreadsheet en gebruik datadriver

Wat moet er gebeuren om zonder problemen imports te kunnen doen op basis van een MS Excel 2007 / 2010 document?


Wanneer u met MS Office 2007 / 2010 werkt en imports wilt doen op basis van MS Excelspreadsheets, wordt best helpkey 960086 geactiveerd. U dient bij gevolg wel op elk station waar imports op worden gedaan de Data driver te installeren middels de knop die u kunt vinden naast de activatie box van de helpkey.


Niet van toepassing

14/10/2010