Aanpassen groep/soort/volgnummer

Wij willen onze artikelstructuur aanpassen voor heel wat artikelen. Op welke manier kan dit het best worden gerealiseerd? 


Via Direct-Menu 265 kan de benaming / groep / soort / volgnummer van een artikel / reeks artikelen wijzigen. U voegt de geplande aanpassingen toe aan de lijst en kunt op een later moment ervoor kiezen om deze effectief te gaan doorvoeren. U dient dan wel als enige gebruiker in DBFACT aangelogd te zijn en uiteraard eerst een backup te hebben gemaakt.

LET OP:

Wanneer een artikel wordt gewijzigd in een artikel dat reeds bestaat zal er een samenvoeging plaatsvinden. Tevens is het mogelijk om deze effectieve aanpassing te gaan beperken tot een bepaalde datum/uur.


Niet van toepassing

21/1/2013