Betekenis van de BTW vakken

Wat zijn de betekenissen van de verschillende BTW vakken?


Hieronder kan je een korte beschrijving terugvinden van de diverse vaknummers in een BTW-aangifte. 

Vakken van de uitgaande handelingen (verkopen, diensten,...)

vak 00

Handelingen onderworpen aan het nultarief

vak 01

Handelingen onderworpen aan de belasting van 6%

vak 02

Handelingen onderworpen aan de belasting van 12%

vak 03

Handelingen onderworpen aan de belasting van 21%

vak 45

Verkopen, BTW moet worden voldaan door de medecontractant

vak 46

Verkopen in EU-lidstaten

vak 47

Verkopen naar niet-EU-lidstaten

vak 48

Creditnota's opgesteld op verkopen eerder vermeld in vak 46

vak 49

Creditnota's op handelingen eerder vermeld in de andere vakken

 

Verschuldigde belastingen en aftrekbare belastingen

vak 54

Verschuldigde BTW op de omzet in vakken 00, 01, 02 en 03

vak 55

Verschuldigde BTW op intracommunautaire aankopen

vak 56

Verschuldigde BTW op aankopen te betalen door Medecontractant

vak 57

Verschuldigde BTW op invoer uit niet-EU-lidstaten met

 

 

vak 59

Aftrekbare BTW

 

 

vak 61

Herziening - bijkomend verschuldigde BTWk

vak 62

Herziening - bijkomend aftrekbare BTW

vak 63

Verschuldigde BTW op ontvangen kredietnota's

vak 64

Aftrekbare BTW wegens verstrekte kredietnota's

 

Saldo

vak 71

Saldo van de vorige vakken, aan de staat te betalen

vak 72

Saldo van de vorige vakken, door de staat verschuldigd

 

Inkomende handelingen

vak 81

Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

vak 82

Diensten, diverse goederen en andere

vak 83

Bedrijfsmiddelen

 

 

vak 84

Handelingen ontvangen kredietnota's m.b.t. aankopen vak 86

vak 85

Handelingen ontvangen kredietnota's m.b.t. de andere

 

 

vak 86

Bedrag van de intracommunautaire verwervingen

vak 87

Bedrag van de aankopen, BTW te voldoen door Medecontractant

vak 88

Andere handelingen waarvan de aangever de BTW moet voldoen


Niet van toepassing

20/9/2012