Online update

Op welke manier kan ik een update downloaden van DBFACT?


 Houders van een onderhoudscontract kunnen rechtstreeks updaten vanuit DBFACT via direct-menu 578. In dit scherm kan u eerst en vooral nagaan of er een nieuwere versie beschikbaar is om deze vervolgens desgewenst te installeren.

Om één of andere reden kan het misschien ooit nodig zijn om manueel (rechtstreeks van onze site) een update te downloaden (enkel als DBFACT niet werkt). In de uitzonderlijke omstandigheden dat dit nodig zou zijn kan dit door gebruik te maken van uw login en paswoord voor onze website (MyDBFACT) én een supplementair token die u op aanvraag kan verkrijgen via onze supportafdeling. Enkel en alleen op die manier is het mogelijk om een update manueel te downloaden.

Let op: Hou er rekening mee  dat indien de eerste letter wordt aangepast van een update-versie  (bv. van versie 2.73baf naar versie 2.73caa) het om een major update gaat en u dus ook uw dossier zal moeten updaten. Dit kan afhankelijk van de omvang van uw dossier redelijk wat tijd in beslag nemen en deze voert u dus beter uit als u hier de tijd voor heeft en er ook niemand in DBFACT meer aan het werk is. Meer informatie over het plaatsen van een update kan u nalezen in onze helpfile via de bijgevoegde link.

 


2.73bca

30/8/2011


Online update