Nieuwe Nederlandse BTW

Dienen we iets te doen in DBFACT om de omschakeling naar het nieuwe tarief voor NL vlot te laten verlopen? 


 Wat de aankopen betreft uit Nederland, dient niets te gebeuren. Deze aankopen zijn immers intracommunautair en dus vrijgesteld van BTW.

 
  1. Indien u verkoopt naar Nederlandse BTW -plichtige klanten en u GEEN Nederlands BTW nummer hebt : 
Er is geen verandering aangezien de intracommunautaire verkopen vrijgesteld zijn van BTW.
 
  1. Indien u verkoopt naar Nederlandse partikulieren en u GEEN Nederlands BTW nummer hebt :
Er is geen verandering aangezien u steeds Belgische BTW moet aanrekenen.
 
  1. Indien u WEL een Nederlands BTW nummer hebt voor de verkopen in Nederland en u dus een Nederlandse BTW aangifte moet indienen :
Er moet een NIEUWE code aangemaakt worden voor de Nederlandse BTW 21%, naar analogie met de reeds bestaande code voor 19% Nederland. U vindt dit terug onder menupunt 8.3.9.
Gebruik misschien best een nieuwe omzetrekening en een nieuwe rekening voor de te betalen BTW, zodanig dat de bestaande verkopen aan het tarief van 19% mooi gescheiden blijven van de verkopen aan het tarief van 21%.

Niet van toepassing

21/1/2013