Verschillende datalocaties binnen DBFACT

Hoe kan met verschillende datalocaties gewerkt worden binnen DBFACT?


In uw DBFACTw map, die lokaal staat, hoogstwaarschijnlijk op de c:\ dient er in deze map een tekstbestandje aangemaakt te worden met de naam connect.ini (extensie is .ini, dus dit wordt een ini file). Zorg ervoor dat u in dit tekstbestandje zowel het lokale pad als het netwerkpad plaatst van uw dossier(s).

vb:

Oefendossier=c:\dbfact
Andere firma=d:\dbfact
Officieel=o:\dbfact,def
Onbestaand=x:\dbfact

In het bovenstaande voorbeeld wordt telkens verwezen naar de verschillende paden verspreid over de verschillende drivers.
Volgende structuur wordt gebruikt:

<Omschrijving>=<pad van DBFACT>,def

<omschrijving>: Dit is de omschrijving van het pad, bv: "Kassa","oefendossier",... maar u kan ook nog steeds "LOKAAL" of "NET" gebruiken, waardoor in het scherm Lokaal: en Netwerk: zal verschijnen.

<pad van DBFACT>: Dit is het volledige pad waar de "DBFACT"-map is gelokaliseerd.

,def: deze is optioneel. Hiermee duidt u aan welk pad standaard moet worden geselecteerd. In bovenstaand voorbeeld gaat 'o:\dbfact\' standaard worden geselecteerd.

Wanneer DBFACT nu opstart, ziet u een scherm waarin u kan kiezen welke verbinding te gebruiken. Een map die niet meer bestaat zal wel nog worden getoond, maar kan niet meer worden geopend.

!!! Om hiermee te kunnen werken hebt u een licentie nodig per DBFACT installatie !!!

!!!  Om het tekstbestandje naar een .ini file te brengen, dient in de instellingen van het configuratiescherm (onder mapopties - weergave) de functie "extensies voor bekende bestandstypen verbergen" Uitgevinkt te worden!!!


Niet van toepassing

18/1/2013